5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYstore.hu       Szállítás és fizetés       Minden a vásárlásról       Blog       Aktualitások

Adatvédelmi irányelvek

GDPR - Adatvédelmi irányelvek

I. Alapvető rendelkezések

A személyes adatkezelő A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról („GDPR“) szóló 2016/679 Európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU) az Art. 4. cikkének 7. bekezdése az SHX Trading s. r. o., ID 24237477 Kloboučnická 1735/26, 140 00 Praha 4 székhellyel (csak:“gondnok“).
A rendszergazda elérhetőségének adatai
email: info@spystore.hu
A személyes adatok minden azonosít itt vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információt jelentenek, egy azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, egy adott azonosítóra hivatkozva, mint a név, az azonosítószám, az otthoni cím, a hálózati azonosító vagy az egyén fizikai, élettani, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.
A gondnok nem változtathatja meg az adatokat a személyes adatok védelmére való tekintettel

 

II. A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

A rendszergazda kezeli az Ön által megadott/rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat, illetve a megrendelés alapján kapott személyes adatokat.
A rendszergazda kezeli az azonosítási és elérhetőségi adatait, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

 

III. A személyes adatok feldolgozásának jogos indoka és célja

A személyes adatok feldolgozásának jogi indoka:

Az Ön és a rendszergazda között létrejött szerződés teljesítés az Art. 6. cikk 1. pont. b) GDPR,
A rendszergazda jogos érdeke a közvetlen marketing (elsősorban az üzleti levelek és hírlevelek küldésére) 6. cikk 1. pont f) GDPR,
Az ön hozzájárulása a marketing célú feldolgozáshoz (elsősorban az üzleti üzenetek és hírlevelek küldésére) 6. cikk 1. pont. a) GDPR a § 7 (1) bekezdésével összefüggésben. 2.sz. 480/2004 Coll., bizonyos információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, áru és szolgáltatások megrendelésének hiányában.

A személyes adatok feldolgozásának jogai:

Az Ön megbízásának végrehajtása és a szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése Ön és a rendszergazda között; a rendeléskor a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségünk van az Ön személyes adataira (név és cím, kapcsolattartás), a személyes adatok átadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez nélkülözhetetlen követelmény, személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése, 
Küldje el az üzleti üzeneteket és végezzen további marketing tevékenységeket

A menedzser részéről az 1. cikk értelmében vett automatikus egyéni döntés születik. 22 GDPR. Ön kifejezett belegyezését adta az ilyen feldolgozáshoz. 

 

IV. Az adatok megőrzési ideje

A rendszergazda személyes adatokat tárol

Az Ön és a vagyonkezelő közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéses kapcsolatokból eredő követelések teljesítéséhez (a szerződéses kapcsolat megszünésétől számított 15 évig).
A személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozásnak engedélyezéséig visszavonásra kerül, legfeljebb 5 évig, ha a személyes adatok feldolgozása a belegyezés alapján történik.

A személyes adatok megőrzési ideje után a rendszergazda törli a személyes adatokat.

 

V. Személyes adatok címzettjei (a menedzser alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei személyek

Hozzájárulás az áruk szállításához / szolgáltatások / szerződéses fizetések megvalósítása,
E-shop szolgáltatások nyújtása (Shpotet) és az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások, marketing szolgáltatások.

A rendszergazda személyes adatokat kíván átadni egy harmadik országnak (egy nem uniós országnak) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei a postai szolgáltatók / felhőszolgáltatások.

 

VI. Az Ön jogai

A GDPR feltételei szerint

A személyes adatokhoz való hozzáférési jog,. 15 GDPR,
A személyes adatok javításának joga 16 GDPR, vagy a 18. cikk GDPR szerinti feldolgozás korlátozása.
A személyes adatok törlésére vonatkozó jog az Art. 17 GDPR.
A feldolgozással szembeni kifogás joga az Art. 21 GDPR.
Adatvédelmi jog az Art. 20 GDPR.
A feldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonásának joga, írásban vagy elektronikus úton

Továbbá jogában áll panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz, ha úgy véli, ha megsértették a magánéletét.

 

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

A adminisztrátor kijelenti, hogy minden szükséges technikai intézkedést megtett a személyes adatok védelmére.
Az adminisztrátor technikai lépéseket tett az adattáramlás és a személyes adattárak papíralapú biztosítására
Az adminisztrátor kijelenti, hogy a személyes adatok csak a meghatalmazott személy számára érhetők el. 

 

VIII. Végleges rendelkezések

Az online rendelési űrlappal Ön tudomásul veszi, hogy ismeri az adatvédelmi szabályokat, és teljed egészében elfogadja.
Ezekkel Ön belegyezik, hogy online űrlapon keresztül kitöltése a beleegyezést. A beleegyezésének megerősítésével Ön tudomásul veszi, hogy tisztában van az adatvédelmi irányelvekkel, és teljes egészében elfogadja.
Az adminisztrátor jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi irányelv új változata megjelenik a webhelyén, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek e feltételek új változatát az Ön által megadott e-mail címre.

 

Ezek a feltételek 2018. május 25-étől vannak érvényben.

Témák

GDPR(1)
Legszélesebb kínálat

Több mint 5 000 termék

​Igény szerinti gyártás

Elképzeléstől kivitelezésig

Diszkrét csomagolás

A webáruház adatai nélkül

Szakma specialistái

Több mint 10 éve a szakmában

Szállítás sebessége
Kommunikáció minősége
Az üzlet átláthatósága
96 %
az ügyfeleink elégedettek voltak a vásárlással a www.spystore.hu
62 értékelés