5028a44eb655e101dd25720970f9dfd8.svg  info@SPYstore.hu       Szállítás és fizetés       Minden a vásárlásról       Blog       Aktualitások

Hogyan kezeljünk egy problémás szomszédot

09.09.2022

Sok embernek vannak problémás szomszédai, és a velük folytatott viták gyakran évekig elhúzódhatnak. A megfelelő technikával nagyon gyorsan mattot adhatsz a szomszédodnak, és a szomszédi viták helyett kellemesebb dolgokkal töltheted az idődet.

Az emberek gyakran azért ártanak más embereknek, mert egy diszfunkcionális rendszerben bíznak, és azt hiszik, hogy soha nem fogják megbüntetni őket. Sajnos ebben a tekintetben gyakran igazuk van. Ha azonban megfelelően felkészül egy szomszédsági vitára, akkor gyorsan és hatékonyan véget vethet annak. 

Az ilyen jellegű problémák megoldására 2 megközelítés létezik.

A) Megelőzés - vagy olyan intézkedések megtétele, amelyek előre elrettentik az elkövetőt a szándékától (láthatóan felszerelt kamerák stb.).

B) Tetten érés - a legfontosabb dolog, hogy megfelelően dokumentáljuk a szomszéd zaklatását, és bizonyítékokat gyűjtsünk. Ha elegendő bizonyítékot gyűjtött össze, akkor 3 lehetősége van

1. mutassa be a bizonyítékokat a szomszédnak, és mutassa meg neki, hogy kellőképpen dokumentálta a viselkedését, és hogy ha nem hagyja abba a bajkeverést, további lépéseket fog tenni.

2. Mutassa be a bizonyítékokat a rendőrségnek, és hagyja, hogy intézkedjenek.

3. Perelje be a szomszédot a bíróságon.

 

Ha úgy dönt, hogy dokumentálja a szomszédja viselkedését, semmiképpen sem tanácsos elmondani neki, mert akkor elkezd jobban odafigyelni, és nehezebben tudja majd rögzíteni a cselekményt.

Hol fáj neked a szomszédod?

A családi házon vagy telken

Megrongálja az autót

Přečtěte si obsáhlý článek o tom, Jak efektivně zabezpečit vůz proti vandalismu.

Kellemetlen szomszéd egy lakóházban

Először is jó, ha megtudja, hogy milyen formában van a lakás tulajdonjoga. Ezután kiválaszthatja a következő lépést. Azonban minden esetben, mint minden más jogvitában, fontos, hogy minden hibás magatartást dokumentáljunk és bizonyítékokat gyűjtsünk. Mindig az a legjobb, ha a lehető leghamarabb elkezdjük a bizonyítékok gyűjtését. Bár van rá esély, hogy végül normális emberi megállapodásra juthat a szomszédjával, még az is előfordulhat, hogy az összegyűjtött bizonyítékokat nem is kell felhasználnia. Abban a pillanatban azonban, amikor az emberi megállapodás nem működik, nem fogja tudni visszaszerezni a bizonyítékokat.

A szomszéd albérletben lakik

Ha az Önt zaklató szomszéd nem a lakás tulajdonosa, és a Polgári Törvénykönyv értelmében nem kötelezhető a szomszédi jogok tiszteletben tartására, akkor közvetlenül a bérbeadótól kérhet jogorvoslatot. Más bérlők ismételt és jelentős mértékű zaklatása esetén a bérbeadó jogosult felmondani a bérlőnek, ha a bérlő írásbeli figyelmeztetés után sem hagy fel a zavaró magatartással. Minden bérlő köteles betartani az épület házirendjét vagy a bérleti szerződésben meghatározott szabályokat is, amelyek általában tiltják a bérlők túlzott szaggal vagy zajjal történő zaklatását, az éjszakai nyugalom megzavarását, a szemét tárolását stb. és amelyek folyamatos megszegése a bérbeadó általi felmondáshoz vezethet.

Szövetkezeti lakás

I družstva či společenství vlastníků jednotek mívají své vlastní domovní řády, které mají obyvatele domu povinnost dodržovat. Jestliže tak někteří nečiní, upozorněte na tuto skutečnost na některé z pravidelných schůzí - zjistíte tak, zda jste chováním souseda obtěžováni pouze vy, a zda jde tedy třeba jen o Váš subjektivní pocit nebo zda soused ruší i ostatní. U družstevních bytů platí, že družstvo je v případě závažného porušování členských povinností, oprávněno rozhodnout o vyloučení takového člena, předcházela-li tomu písemná výstraha. 

Tulajdonosok közösségében lévő lakás tulajdonosa

U společenství vlastníků jednotek je možné na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky podat k soudu žalobu na nařízení prodeje jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

Zajos szomszéd

A szomszédok alapvetően bármivel zavarhatnak minket - megfigyelés, rendetlenség, büdös dolgok tárolása, de a leggyakoribb probléma a szomszédi kapcsolatokban az, hogy

Az éjszaka zavarása és a túlzott zajkeltés nagyon gyakori oka a szomszédsági vitáknak. Egy szomszéd nemcsak azzal okozhat zavart, hogy hangos zenével és a feleségével való veszekedéssel egybekötött partikat szervez, hanem az is előfordulhat, hogy hajnali háromkor szeret dugványokat kopogtatni vagy képeket fúrni.  A szomszéd állandóan ugató kutyája is indokolatlan zajt csaphat. Ha azonban a szomszédok az úgynevezett éjszakai időszakban zajonganak, akkor a közrend elleni bűncselekményt, azaz a köznyugalom megzavarását követik el. A bíróságok ítélkezési gyakorlata szerint az éjszakai időszak a 22 óra és reggel 6 óra közötti időszakot jelenti. E szabálysértésért 5000 CZK-ig terjedő pénzbírság szabható ki. Ezen túlmenően minden településnek joga van arra, hogy az éjszakai nyugalom szabályait saját kötelező erejű rendeletekkel szabályozza.

Egyik ügyfelünk szomszédja hosszú időn keresztül bántalmazott egy kutyát a lakásában, amely folyamatosan ugatott. A falon keresztül lehallgatással ellenőrizhető felvételt készítettek. A jelentés és a megfelelő felvételek benyújtása alapján megállapították, hogy a szomszéd bántalmazta az állatot, ami az állat eltávolítását és a probléma megoldását eredményezte.

Szomszédi szaglászás

Az új Polgári Törvénykönyv kimondja

"Tilos az immissziót közvetlenül más tulajdonos földjére bevinni, függetlenül az ilyen hatások mértékétől és a szomszédot ért kellemetlenség mértékétől, kivéve, ha ez különleges jogi okon alapul"

A szomszéd által elkövetett zaklatás is tekinthető kellemetlen immissziónak. Nincs azonban meghatározva az a küszöbérték, amely alapján eldönthető, hogy mikor minősül már perelhető zavarásnak, és mikor nem. 

Ahhoz, hogy sikerrel járjon a bíróságon, ismét nagyon alaposan dokumentálnia kell a szomszédja által okozott kellemetlenséget, mivel a bíróságon a szomszédja vétkét kell bizonyítania, nem pedig az ártatlanságát.

Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint, ha a szomszédja leskelődéssel zavarja Önt, akkor intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy a leskelődést eleve megakadályozza (átláthatatlan kerítés, függönyök az ablakokra stb.).

Abban a pillanatban, amikor a szomszéd elkezdi aktívan leküzdeni az akadályokat - például létrát állít a kerítésre -, ez pontosan az a pillanat, amikor a bíróság nagy valószínűséggel már azt a helyes véleményt fogja Önnek adni, hogy ez a magatartás már a megengedhetőség határain kívül esik.

Egy CCTV-rendszer, rejtett kamera vagy fotócsapda például segíthet az ilyen viselkedés dokumentálásában.

 

Tetszett Önnek ez a cikk?
Hogyan válasszunk GPS lokátort Hogyan válasszunk GPS lokátort Hagyományos vs alacsony fogyasztású kamerák Hagyományos vs alacsony fogyasztású kamerák

Kérdések

Ezen az oldalon egyenlőre senki sem írt hozzászólást.

Csak a regisztrált és bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást.

Szállítás sebessége
Kommunikáció minősége
Az üzlet átláthatósága
96 %
az ügyfeleink elégedettek voltak a vásárlással a www.spystore.hu
62 értékelés